Trailer

Trailer:

  • Fire of Conscience (2010) ถอดสลักปล้น คนกระแทกมังกร (พากย์ไทย) trailer
  • เรื่องราวของสองตำรวจหนุ่มที่ต่างก็มีบาดแผลจากอดีตซึ่งจำเป็นต้องปกปิดโดยคนหนึ่งสูญเสียภรรยาไปจนชีวิตเกือบเสียศูนย์และอีกคนก็ผิดหวังด้านการงานจนต้องหาทางพิสูจน์ตนเอง