ໝາຍເລກໂທລະສັບ
ລະຫັດ
ຖ້າທ່ານລືມລະຫັດຜ່ານ ກະລຸນາພິມ P ສົ່ງໄປເບີ 923 ຫຼື ກົດ *923*9# ແລ້ວກົດໂທອອກ ເພື່ອຮັບລະຫັດຜ່ານ (ສຳລັບເບີໃນເຄືອຂ່າຍຂອງ Unitel)