Trailer

Trailer:

  • A Deadly Invitation (2023) คำเชิญจากฆาตกร (พากย์ไทย) trailer
  • โอลิเวีย อูริอาร์เต เป็นผู้หญิงที่เพิ่งหย่าร้างจากสามีคนที่ห้าของเธอและพังทลายลงอย่างสิ้นเชิง ด้วยความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้ความเสื่อมถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น โอลิเวียวางแผนอย่างละเอียดเพื่อนำความตายของเธอ...หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการฆาตกรรมเธอ