Trailer

Trailer:

  • The Conference (2023) สัมมนาเลือด (พากย์ไทย) trailer
  •  เรื่องราวเมื่อพนักงานทีมเทศบาลที่ไม่ค่อยลงรอยกันมากเท่าไหร่จุดเริ่มต้นคือได้มาประชุมกันได้ก็กลายเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้น เมื่อมีการกล่าวหาด้านการทำทุจริต และทำให้เกิดสภาพแวดล้องที่ไม่ดีเท่าไหร่ในการทำงาน กระนั้นสิ่งที่เลวร้าย รุนแรงกว่าเดิมคือการที่มีบุคคลลึกลับ หรือฆาตรกรกระหายเลือด ได้ออกล่าและเริ่มต้นสังหารผู้คนที่เข้าร่วม ทุกคนจึงต้องหนีตายกันวุ่นวาย