Trailer

Trailer:

  • THE DEATH OF SUPERMAN (2018) (ซับไทย) trailer
  • เมื่อโลกถูกคุกคามโดยเครื่องจักรสังหาร กระหายความรุนแรง บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดจึงต้องยืนหยัดต่อต้านมัน