Trailer

  • Bahubali The Beginning เปิดตํานานบาฮูบาลี(พากย์ไทย) trailer
  • เรื่องราวของกษัตริย์ที่กลับมาล้างแค้นหลังถูกทรยศและขับไล่จากอาณาจักรของตน โดยหนังเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นทั้งในภาษาเตลูกูและทมิฬ และถูกพากย์เป็นภาษาฮินดีและมาลายาลัม หากมองในภาพรวมนี่คือหนังจากอินเดียตอนใต้ที่โดดเด่นด้านการใช้วิชวลเอฟเฟกต์ รวมถึงฉากแอ็คชั่นสุดอลังการที่โดนใจแฟนหนังเป็นพิเศษ เปิดตำนานบาฮูบาลี