VIP MUANLAI PACKAGE
ແພັກເກດ VIP MUANLAI ພຽງແຕ່ 1000ກີບ/2ມື້ ທ່ານກໍ່ຈະໄດ້ເບິ່ງໜັງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າດາຕ້າ 3G/4G, ເມື່ອໝົດອາຍຸການນໍາໃຊ້ລະບົບຈະສືບຕໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ໃຫ້ແບບອັດຕະໂນມັດ. ຂອບໃຈ
ຫມັກສະມາຊິກ
© 2017 by Unitel