Trailer

Trailer:

  • Sori Voice From The Heart โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ trailer
  • โซรี เสียงเรียกจากหัวใจ (로봇소리) Robot Sound เรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่อุตสาหะตามหาบุตรสาวที่ล่องหนไปเมื่อ 10 ปีกลาย และก็เขาก็ได้เจอกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จะสร้างปาฎิหารย์ให้เป็นจริง