Trailer

  • เดอะ คราวน์ ปี 1 (พากย์ไทย) trailer
  • เดอะ คราวน์ ปี1 นำเสนอชีวประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ ที่ 2 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มในปี 2490 ที่ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายฟิลลิปแห่งกรีซและเดนมาร์ก และปี 2494 ที่เกิดเหตุการณ์การสวรรคตของพระบิดา สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 นำมาซึ่งการขึ้นครองราชย์สมบัติของควีนที่มีพระชนมายุเพียง 25 พรรษา

    ราชินีเอลิซาเบธขึ้นครองบัลลังก์พร้อมภาระหนักอึ้ง ทั้งต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญทางการเมืองและเรื่องส่วนตัวซึ่งมักจะนำความยุ่งยากมาให้อย่างที่คาดไม่ถึง