Trailer

  • ปลดแอกคนย่ำคน trailer
  • ซึ่ง 12 Years a Slave ว่าด้วยเรื่องราวของโซโลมอน ผู้ต้องพบเจอกับความโหดร้ายอย่างที่สุด เมื่อถูกขายเป็นทาสตลอดช่วงเวลา 12 ปี เขาไม่ได้แค่ต้องพยายามเอาชีวิตรอดท่ามกลางการปฏิบัติราวกับไม่ใช่คนเท่า นั้น แต่ยังต้องรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเอาไว้