Trailer

Trailer:

  • Spiderhead (2022) สไปเดอร์เฮด (พากย์ไทย) trailer
  • นักโทษในเรือนจำล้ำเทคโนโลยีเริ่มสงสัยในจุดประสงค์ของอัจฉริยะแห่งวงการเภสัชกรรม ที่ใช้เขาเป็นหนูทดลองยาปรับอารมณ์ขนานใหม่ นักแสดงนำ:คริส เฮมส์เวิร์ธ,ไมลส์ เทลเลอร์,เจอร์นี สมอลเลตต์