Trailer

Trailer:

  • Till We Meet Again (2021) ภารกิจรักด้ายแดง (ซับไทย) trailer
  • เสี่ยวหลุนซึ่งถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต สูญเสียความทรงจำในชีวิตของเขาไป ในขณะที่เสี่ยวหลุนทำงานเป็นเทพเจ้าแห่งความรัก บุคคลที่มีเชือกสีแดง กับพิ้งกี้คู่หูของเขาที่จะกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ เซียวหลุนก็ได้พบกับ Xiaomi ซึ่งเป็นคู่รักของเขาในช่วงชีวิตของเขา และหวนคิดถึงอดีตของเขา แม้ว่า Xiaomi จะมองไม่เห็นเขาอีกต่อไป แต่ Xiao-lun ก็ไม่สามารถหยุดบินวนรอบตัวเธอได้ แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ตระหนักว่าเขาต้องหาคนอื่นมาผูกเชือกสีแดงของเธอเพื่อปกป้องเธอในอันตรายที่ไม่แน่นอน