Trailer

  • ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ(พากย์ไทย) trailer
  • ปีค.ศ. 690 นอกราชวังหลวงในเมืองลั่วหยาง Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame เจดีย์ขนาดใหญ่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และในวันที่สร้างเสร็จก็จะเป็นวันที่จักรพรรดินีองค์แรกของจีน บูเช็กเทียน (หลิวเจียหลิง) จะขึ้นครองบัลลังก์อย่างเป็นทางการ และกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดของประเทศ โดยสถูปในเจดีย์นั้น เป็นพระพุทธเจ้าที่มีหน้าตาคล้ายกับองค์จักรพรรดินี ความทรงจำจากอดีตตามกลับมาหา ตี๋เหริ่นเจี๋ย อีกเมื่อ จิงเอ๋อ (หลี่ปิงปิง) นางสนมของจักรพรรดินีที่ถูกส่งมาเพื่อปรนนิบัติ ตี๋เหริ่นเจี๋ย จำได้ว่าเธอคือลูกสาวของเพื่อนเก่าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น่าสลด ทำให้ จิงเอ๋อ กลายเป็นเด็กกำพร้า จนถูกส่งเข้าวังและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี เธอได้ทำตามประสงค์ก่อนตายของพ่อด้วยการมอบกระบองที่มีค่าให้กับตี๋เหริ่นเจี๋ย การสืบสวนของ ตี๋เหริ่นเจี๋ย พาเขาเข้าไปในตลาดมืด ซึ่งทำให้ค้นพบกับหลักฐานถึงวิธีการเผาไหม้จากภายในร่างกายเหยื่อ ซึ่งทั้งหมดก็โยงไปที่ ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ พ่อมดวังหลวง ที่ปรึกษาคนสำคัญขององค์จักรพรรดินี แต่นั้นก็หมายถึงการที่เขาต้องท้าทายกับอำนาจของประมุขของประเทศอีกครั้ง อย่างไรก็ตามครั้งนี้ ตี๋เหริ่นเจี๋ย ก็มั่นใจว่า ไม่ว่ามันจะแลกด้วยชีวิตของตัวเองหรือไม่ เขาก็จะต้องขุดค้นเอาความจริงออกมาให้ได้