Trailer

  • Archive (2020)(ซับไทย) trailer
  • George Almore กำลังทำงานกับ AI ที่เทียบเท่ากับมนุษย์จริง ต้นแบบล่าสุดของเขาเกือบพร้อมแล้ว ระยะที่อ่อนไหวนี้ยังเสี่ยงที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เขามีเป้าหมายที่ต้องซ่อนเร้นไว้ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั่นคือการกลับมารวมตัวกับภรรยาที่ตายไปแล้ว