Trailer

  • Mary Shelley (2018) (พากย์ไทย) trailer
  • ว่าด้วยเรื่องราวความรักและชีวประวัติของนักเขียน Mary Shelley นักเขียนสาวผู้ประพันธ์งานคลาสสิกที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง Frankenstein