Trailer

  • Kipo and the Age of Wonderbeasts trailer
  • เมื่อสาวน้อยใจสู้ต้องเผชิญชีวิตในโลกของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ เธอได้รับความช่วยเหลือจากแก๊งเพื่อนจอมป่วนในการเรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอดและค้นพบพลังพิเศษขอ