Trailer

  • The Game Changers (2018) เดอะ เกม เชนเจอร์ส(ซับไทย) trailer
  • The Game Changers เป็นภาพยนตร์สารคดีปี 2018 เกี่ยวกับประโยชน์ของการรับประทานอาหารจากพืชสำหรับนักกีฬา ครอบคลุมเรื่องราวความสำเร็จหลายเรื่องของนักกีฬาจากโรงงานการอ้างอิงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการสัมผัสกับข้อคิดเห็นอื่น ๆ สำหรับอาหารจากพืชที่ขยายไปยังนักกีฬาที่ไม่ใช่