Trailer

  • WHERE WE BELONG (2019) ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า(เสียงไทย) trailer
  • เด็กสาววัยรุ่นเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนจะไปเรียนต่อต่างประเทศ และตระหนักได้ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการจากลาเพื่อนสนิทของเธอ