Trailer

  • THE DRAGON FAMILY (1988) โหดตามพินัยกรรม(พากย์ไทย) trailer
  • มาเฟียหลงเป็นนักเลงรุ่นใหญ่มีธุรกิจและ.ผลประโยชน์มากมายทำให้หลายคนต้อง การครอบครอง หนึ่งในนั้นคือเป่ายหลางยังถือโอกาสจะโค่นอำนาจของตระกูลให้สิ้นซาก ป่ายหลางวางแผนฆ่าหลงและ.ลูกชายในงานศพลูกน้องของป่ายหลางและ.หักหลังป่าย มาเฟียหลงเป็นนักเลงรุ่นใหญ่มีธุรกิจและ.ผลประโยชน์มากมายทำให้หลายคนต้อง การครอบครอง หนึ่งในนั้นคือเป่ายหลางยังถือโอกาสจะโค่นอำนาจของตระกูลให้สิ้นซาก ป่ายหลางวางแผนฆ่าหลงและ.ลูกชายในงานศพลูกน้องของป่ายหลางและ.หักหลังป่าย หลางอีกทีแต่ละฝ่ายตระกูลหลงก็ช่วยกำจัดศัตรูจนสิ้นซาก