Trailer

  • ติดเกาะร้างกับใครดี (ซับไทย) trailer
  • ในค่ำคืนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกัน ชีวิตของเพื่อนนักน่วมแฟลต 4 คนที่อยู่ด้วยกันมานานกลับพลิกผันเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเมื่อความลับถูกเปิดเผยขึ้นระหว่างงานฉลองในเย็นวันหนึ่ง