Trailer

  • Titan A.E. ไทตั้น เอ.อี. ศึกกู้จักรวาล(พากย์ไทย) trailer
  • เชิญคุณร่วมผจญภัยทะลุจักรวาลสุดตระการตา กับฮีโร่หนุ่มผู้กำกุญแจสำคัญที่สามารถกอบกู้อนาคตของมนุษย์โลกได้ ค.ศ. 3028, โลกพินาศเป็นจุลจากการทำลายของเดรจเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์ชั่วร้าย
    15 ปีต่อมา หนุ่มน้อยนามเคล ค้นพบว่าเขาคือผู้กุมแผนที่อันนำไปสู่ไทตั้น ยานอวกาศเจ้าของความลับอันนำไปสู่การกู้เผ่าพันธุ์มนุษย์ให้คงอยู่สืบไป ด้วยการตามล่าจองล้างของเดรจ เคลทะยานไปพร้อมกับลูกยานวัลไครี่ เพื่อค้นหาไปอตั้นให้พบก่อนที่เดรจจะทำลายสิ้น เพราะนี่คือความหวังสุดท้ายของมวลมนุษย์ที่สร้างโลกให้กลับคืนมาอีกครั้ง