Trailer

  • Princess at Large (ซับไทย) trailer
  • Princess at Large ซับไทย จี๋เซียงหยุนเกิดมาเป็นเจ้าหญิงในสมัยโบราณ แต่ยังคงรักษาความรู้ของเธอจากโลกสมัยใหม่ เธออาศัยความรู้ด้านการแพทย์ของเธอเพื่อความอยู่รอด จนกระทั่งเธอได้พบกับ Qi Ling Xiao องค์ชายที่กำลังตั้งท้อง เรื่องราวความรักและน่ารักชุลมุนเกิดขึ้น และไม่รู้ว่าจะจบลงเช่นไร