Trailer

  • UNREST (2017) อันเรสท์ (ซับไทย) trailer
  • ในสารคดีบีบคั้นหัวใจเรื่องนี้ นักศึกษาปริญญาเอกวัย 28 ปีคนถ่ายวิดีโอตนเองที่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายซึ่งทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาจนไม่สามารถลุกจากเตียงได้