Trailer

  • ศึกรักสะท้านแผ่นดิน (พากย์ไทย) trailer
  • เรื่องราวที่เกิดในช่วงราชวงศ์เหนือใต้โดยตัวหลานหลิงหวางเป็นแม่ทัพของราชวงศ์เหนือ ที่ชายแดนเกิดการสู้รบระหว่างเหนือ ใต้ หลานหลิงหวางได้พบกับหยางเซียะอู่ หลานสาวคนทรงที่เร้นกายอยู่ในป่า ยายของเซียะอู่มีอำนาจในการอ่านอนาคตและ Lan Ling Wang เป็นพลังที่ส่งต่อไปยังลูกหลาน แต่หยางเซียะอู่กลับไม่ยอมเรียนรู้พลังนี้ของเธอ